Pret: 13 lei

Info
Autor: Parintele Arsenie Boca
2009
160 pagini
20×13
175 grame
ISBN: 9789731981048
Detalii
Acum, când familia este atât de discreditată, când, ca şi Sf. Apostol Pavel, putem spune că ne e şi ruşine a grăi despre aceasta, mă gândesc: Oare n-a lăsat Părintele Arsenie în nimeni acest duh al mustrării, care să ne aducă aminte de justiţia divină, de pedeapsa divină pentru cele ce se întâmplă azi? Căci spune înţeleptul Solomon: „Când nu mai există vedenie de prooroc, poporul acela se pustieşte”.
Când poporul Israel, din cauza căsătoriilor cu femeile străine, era în pericol să-şi piardă rădăcina, sămânţa şi numele, Ezdra a chemat poporul la pocăinţă şi rugăciune şi au făcut un nou legământ. La fel, singura salvare a neamului nostru ca să rămână cu nume, cu sămânţă şi cu rădăcină, este reaşezarea sfinţeniei familiale. Nici o problemă nu l-a preocupat mai mult pe Părintele Arsenie ca sfinţenia vieţii familiale. De aceea, mi-aş îngădui, în numele Părintelui Arsenie, să încercăm un legământ către Dumnezeu, să încercăm reabilitarea vieţii noastre familiale. Avem obligaţia să nu lăsăm ţara calomniată prin prostituţie şi înjosiri ale familiei. Aşa cum Ezdra a rupt legăturile cu femeile străine, să rupem şi noi orice legătură cu toate cele străine de familie (avorturile, întreruperile de sarcini, divorţurile, toate cele ce au compromis familia) şi să o facem prin legământ (cum a făcut Ezdra), aici la mormântul Părintelui Arsenie.
Mult s-a zbătut Părintele. Toată viaţa şi scrierea lui a fost spre sfinţirea familiei. Câte femei au fost la el s-au hotărât să nu mai avorteze! Câţi copii au rămas în pântecele mamelor lor! Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii Domnului decât Părintele Arsenie.
Se vorbeşte şi despre viitoarea canonizare a Părintelui. Nu e treaba noastră, dar dacă împlinim porunca Părintelui, dacă dovedim în faţa mai-marilor noştri, civili şi bisericeşti, că Părintele ne-a convertit într-o viaţă creştină demnă, de sfinţenie, suntem fără îndoială – şi cu îndreptăţire – cea mai bună mărturie că Părintele Arsenie a fost sfânt.

Cuprins
Legământ de sfinţire a vieţii familiale (cuvânt înainte)  – Pr. Ioan Sabău . . . .
Un Ioan Botezătorul al românilor  –  Părintele Nicolae Boboia . . . . . . . . . .

Sfinţenia iubirii şi iubirea sfinţeniei

Căsătoria
Sfaturi pentru tinerii căsătoriţi
Dumnezeu iartă dar neispăşit nimic nu lasă
În convieţuire nu-i bun nici abuzul, nici refuzul
În constituţia biologică a femeii e pusă obligativitatea naşterii a 3-4 copii, în ordine naturală
Degenerarea prin alcool şi tutun
Pravila albă
Căderea de la însuşirile cereşti la cele dobitoceşti
Patimile ne distrug vlaga, mintea şi chiar neamul
Singura scăpare: ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină
Despre durerile oamenilor
Beteşugurile trupului
Vrajba în casă
Paguba în curte, în agoniseală
Copii îndărătnici, neascultători, necredincioşi şi desfrânaţi
Sfaturi şi îndemnuri
Viaţa de familie. Boli şi necazuri. Ecumenismul. Biserica şi statul
Despre iubire
Iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni
Iubirea trupească
Bunavestire

Împărăţia copiilor
Genetica celor ce iubesc sau urăsc pe Dumnezeu

Împărăţia copiilor
S-a supărat Iisus

Copii înţelepţi şi înţelepţi fără Iisus
Creşteţi şi vă înmulţiţi
Copiii lui Dumnezeu şi copiii păcatelor
Despre copiii lepădaţi
Pribegia copilului
Să nu moară în neştiinţă cei ce pătimesc atâtea rele (o antropologie
care să împace ştiinţa cu credinţa)
Conflictul între generaţii sau cum se înmulţeşte uciderea

Despre ereditate 
Existăm înainte de a ne urzi în pântece
Plata păcatului în noi şi în copiii noştri
Trup şi suflet – Purificare şi ispăşire – Ereditate şi destin
Piere familia, pier drepţii, piere neamul
Cum evităm sămânţa neghinei în câmpul eredităţii?

Regenerarea morală a insului, familiei şi a  neamului. Misiunea şi răspunderea preoţilor

Misticismul şi puterile naturale (conferinţă preoţească)
Suntem chemaţi la pocăinţă nu la răzvrătire
Tâlhărirea energiei genetice
Cauza bolilor: desfrânarea. Medicamentul: înfrânarea
Misiunea Bisericii şi răspunderea preoţilor
Puterile naturale (ereditate, mediu şi destin)
Forţa destinului şi moştenirea spirituală
Talanţii Împărăţiei
Un destin înţeles
Cum a murit Constantin Brâncoveanu şi copiii săi
Tămăduirea şi iertarea
Despre Înviere

Crucea – singura cale de ispăşire şi mântuire 
“Vina” lui Iisus
Marele examen [examenul crucii]
Oameni care au lăsat totul
E ultimul cuvânt pe care vi-l spun

Anexe
Mărturii despre darurile şi sfinţenia Părintelui Arsenie
“Tata m-a lăsat curat în pântece” – Pr. Petru Vanvulescu
“Sunt aşa cum m-a făcut mama” – Silvia Bălan, Bogdan Juncu
Sfinţii sunt copiii noştri, măsura familiilor noastre
Sexualitatea prematură – cauza degenerării unui neam – prof. Ion Lazăr
Fructul oprit este sexualizarea prematură prin masturbare
Cauza sexualităţii premature şi a curviei
Portretul lui Onan şi a urmaşilor lui
Cum să luptăm cu stihia sexuală?
Pentru cine doresc femeile să arate impecabil?
Un război “nevăzut” ce poate duce la dispariţia neamului
Chemare la dreapta credinţă
Rugăciune de dimineaţă (scrisă de Părintele Arsenie)

Vă place ce vedeți?

Poate le place și altora. Ar fi minunat să afle!