Pentru oferta completă,

vă rugăm să ne vizitați.
Lumina Crucii

Lumina Crucii

Pret: 25 lei

Info

Volumul de față se înscrie în seria de albume ce marchează anii de început ai formației Byzantion, de după înființarea sa din 1997. Contextul temporal al debutului și posibilitățile limitate de informare se înscriu pe traseul unei perioade de căutări, în dorința de evoluție și afirmare în plan interpretativ.

Detalii
 1. Stihiri după Evanghelia Utreniei din perioada Triodului, plagal glas IV și II, de Ghelasie Basarabeanu
 2. Tropar Iată Mirele, plagal glas IV trifonic, de Macarie Ieromonahul
 3. Toată suflarea, glas III, de Iacov Protopsaltul
 4. Prezentare
 5. Catavasiile Stâlpărilor (fragment), glas IV, aghia din Di, de Dimitrie Suceveanu
 6. Prezentare
 7. Stihiri alese din Săptămâna Patimilor, de Dimitrie Suceveanu
 8. Stihira idiomelă Acum se întinge condeiul, plagal glas IV, de Chiriță Rozescu
 9. Slava Astăzi S-a spânzurat pe lemn, plagal glas II, de Anton Pann
 10. Prohodul Mântuitorului (fragment), plagal glas I și glas III, melodie tradițională
 11. Stihiră la Laudele Învierii, glas III, de Victor Ojog
 12. Prezentare
 13. Cântarea proorocului Isaia Cu noi este Dumnezeu, plagal glas II și IV, de Anton Pann și tradițional
 14. Troparul Sf. Cuv. Parascheva, plagal glas IV trifonic
 15. Polihroniu, plagal glas IV, de Ierom. Serafim
Ofranda maistorului Ioan Cucuzel

Ofranda maistorului Ioan Cucuzel

Pret: 25 lei

Info

Inițiativa de a înregistra câteva din lucrările Sfântului Ioan Cucuzel a fost inspirată de apariția lucrării Opere ale Sfântului Ioan Cucuzel, editată de Corul Bizantin Grec, sub îndrumarea maestrului Lykourgos Angelopoulos. Cartea, apărută pentru prima oară în anul 1995, scoate la lumina tiparului un număr de 11 compoziții inedite, descoperite în manuscrisele-autograf ale lui Hurmuz Hartofilax, în Biblioteca Națională a Atenei.

Detalii
 1. Chinonicul duminical Lăudați pe Domnul reprezintă una din cele mai îndrăgite și interpretate piese din repertoriul corului Byzantion. Versetul Lăudați pe Domnul din psalmul 148 pregătește, prin fraze caracteristice pentru plagalul glasului I, partea mediană a lucrării, caracterizată nu doar prin repetarea, ci mai ales prin dezvoltarea formulelor melodice din introducere. Atribuită într-un mod inspirat de către Lykourgos Angelopoulos intepretării solistice, această parte se caracterizează, la nivel modal, printr-o alternare între glasul I tetrafonic și plagalul acestuia. Intervenția corului dorește să marcheze finalul secțiunii și, totodată, climaxul piesei. Revenind, ca într-o ciclicitate, partea a III-a a lucrării așează melodia în sonoritatea calmă din introducere, precum un ecou ce se stinge treptat, dinspre vârful tetrafoniei înspre baza plagalului, unde repetarea cuvântului Aliluia devine, într-un atemporal al calofoniei bizantine, o incantanție, un fundal sonor al euharistiei credincioșilor.
 2. Lucrarea Dinții lui vor scrâșni reprezintă o parte din versetul al X-lea al psalmului 111 și se cântă, de obicei, la sărbătorile sfinților. La nivel modal, piesa debutează cu o ingenioasă împletire între glasurile aghia stihiraric și aghia papadic, ambele având baza pe Di. Melodia modulează ulterior prin mutarea bazei la un tetracord ascendent, în glasul al IV-lea median. În continuare, putem observa alternări între glasul aghia papadic, plagalul glasului I, leghetos și plagalul glasului al IV-lea, unde avem și cadența primei fraze muzicale. Toată această împletire de glasuri construiește o impresionantă sonoritate ce păstrează echilibrul între oscilația de natură modulantă și stabilitatea modală. Cele trei Aliluia din continuarea stihului stau mărturie, de asemenea, în favoarea talentului componistic de excepție al maestrului Cucuzel. În debutul primului Aliluia, din heptafonia plagalului glasului al IV-lea se dezvoltă o structură a scării nenano, și, prin urmare, în baza lui aghia papadic vom găsi baza lui neheanes. Descoperim și aici aceeași împletire modală ingenioasă, unde, pe baza glasului al III-lea median avem o scară neaghie ce modulează mai apoi în diatonic, prin fraze clasice ale plagalului glasului I. Modulații ulterioare în glasul al IV-lea și plagalul său construiesc ceea ce numim o frază caracteristică pentru cadența finală concluzivă.
 3. Cântarea Ceea ce ești plină de har (ce reprezintă din punct de vedere textual niște anagramatisme – vezi Stathis, Οι αναγραμματοισμοί και τα μαθήματα της Βυζαντινής Μελοποιίας, Atena, 2008) se cântă la slujba Litiei. Piesa, ce debutează în glasul I tetrafonic, se caraterizează printr-o surprinzătoare cursivitate melodică, încă de la prima frază. Cele mai dese modulații sunt în aghia papadic și în aneanes, dar întâlnim și fraze de scurte dimensiuni în neaghie și leghetos. Se remarcă măestria compozitorului în împletirea acestor moduri, reprezentate de formule melodice de o rară frumusețe. Tensionarea progresivă a frazelor este subliniată în special de repetarea cuvântului leitmotiv „bucură-te”, punctul culminant apărând în finalul piesei, înainte de începerea kratimei.
 4. Piesa are ca text primul hemistih al versetului „Atunci va grăi către dânșii în urgia Lui și întru mânia Lui îi va tulbura pe ei”, ce aparține primei catisme din Psaltirea lui David. O caracteristică de bază în structura interioară a acestei piese este dezvoltarea melismatică a melodiei, precum și continuarea acestui stil componistic pe parcursul cuvântului Aliluia, ce este organizat în trei părți. Cele trei secțiuni sunt delimitate de cuvintele cheie, adică termenul „zicând” – gr. “λέγε” (între hemistih și primul Aliluia) și termenul „(și) iarăși” – gr. ”πάλιν” (între cele trei fragmente melodice de Aliluia). Punctul culminant este sugerat, în ultima parte a lucrării, atât prin aspectul intens modulant al liniei melodice, cât și prin ambitusului extins.
 5. Cântarea Doamne, întru lumina Feței Tale ne aduce aminte de pasapnoariile în glasul varis, de Iacov Protopsaltul. În ambele cazuri, elementul surpriză, la nivel modal, îl constituie trecerea neașteptată, încă din debutul cântării, în plagalul glasului I tetrafonic ce se stabilește la o difonie ascendentă față de glasul de bază. Acest principiu modulatoriu nu poate fi înțeles decât prin cunoașterea relației între ehuri, în baza Roții octoihiei, inventată de același Ioan Cucuzel. De pe noua bază, melodia modulează înspre plagal, de multe ori, prin aghia papadic, dar se întâlnesc modulații în special înspre acut, unde, de pe aceeași notă (Ke), punctul culminant este conturat prin fraze având desfășurare melodică de plagal, prin trifonii, tetrafonii sau pentafonii ascendente, factor generator de noi modulații în relații clasice. Doar în finalul piesei, prin cadența finală concluzivă pe Ga, cântarea justifică apartenența la glasul varis. Atât ambitusul extins, cât și modulațiile neobișnuite fac din această compoziție o provocare la nivel interpretativ.
 6. Stihira calofonică ce se cântă la prăznuirea Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir a fost compusă în plagalul glasului al II-lea. Textul liturgic conține în cea mai mare parte fraze extrase din Slava la Stihoavnă, compusă de imnograful Anatolie: „Păzește, prealăudate, cetatea ce te preamărește pre tine de năvălirile potrivnice, ca cela ce ai îndrăzneală către Hristos, Cel Ce pre tine te-a preamărit”. La nivel modal, frazele melodice alternează între plagalul glasului al II-lea și aghia papadic reprezentat prin tetracordul diatonic unit cu cel cromatic al glasului principal. Tot la trecerea dintre cromatic înspre diatonic, observăm modulații în glasul I tetrafonic, dar și în neaghie, aneanes pentafonón și chiar în varis, ca median al glasului I inferior.
 7. Kratima este prima din cele patru în glasul I, care au fost exighisite de către Hurmuz Hartofilax. Frazele melodice modulează cel mai adesea în plagalul glasului I, dar și în aghia, în glasul I tetrafonic și în varis.

 


* O parte din aceste informații au fost extrase din lucrarea Ιωάννου Κουκουζέλη του Μαΐστορος. Eκλογή έργων, Corul Bizantin Grec (editor), Atena, 1995 (ed. I)

Concert in Cracovia

Concert in Cracovia

Pret: 25 lei

Info

CD audio; inregistrare de inalta calitate de la Festivalul International „Muzica in Vechea Cracovie”, editia a XXXVIII-a, 2013

Detalii

„Membrii corului Byzantion au avut onoarea de a fi invitați să susțină două concerte de muzică bizantină în cadrul a două festivaluri de muzică din orașele Mielec și Krakow (22 și 23 august 2013), în sudul Poloniei, cu sprijinul Institutului Cultural Român.

Prilejul de a concerta în Polonia reprezintă, cu siguranță, o onoare pentru orice artist. Iar asta pentru că, în domeniul cultural, polonezii sunt recunoscuți pentru receptivitatea deosebită, deschiderea spre noi și diverse valențe culturale și pentru o evidentă înclinație spre profunzimi religioase, fapt ce le înlesnește o percepție mai clară (cel puțin în ceea ce privește publicul prezent la concertele psaltice) asupra valențelor spirituale ale muzicii sacre.

Experiențele anterioare ale membrilor Byzantion în diverse festivaluri cu tradiție din Polonia, precum cele din Jarosław, Szczecin, Przemysl, Olsztyn, Płock sau Narol, confirmă pe deplin convingerea că publicul polonez poate constitui audiența pe care și-ar dori-o orice artist pentru reprezentațiile sale. (…)”

Sfanta Liturghie a Sf. Ioan Gura de Aur

Sfanta Liturghie a Sf. Ioan Gura de Aur

Pret: 34 lei

Info

2 CD; CD audio; inregistrare de inalta calitate.

Detalii

„Volumul de față se înscrie în seria de albume ce marchează anii de început ai formației Byzantion, de după înființarea sa din 1997. Contextul temporal al debutului și posibilitățile limitate de informare se înscriu pe traseul unei perioade de căutări, în dorința de evoluție și afirmare în plan interpretativ.

În domeniul artei psaltice, după revoluția din 1989, tinerii interpreți simțeau cu tărie lipsa unei generații de dascăli care să transmită mai departe ucenicilor tradiția psaltichiei românești, lăsată moștenire, prin operele lor, de către marii compozitori precum Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu, Visarion Nemțeanul, Ghelasie Basarabeanul, ș.a. De altfel, diluarea treptată a acestei tradiții orale a  început încă din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859 – 1866), cunoscând „apogeul” în perioada comunistă. La simplificarea, dusă până la simplism, a tradiției orale a contribuit, fie și cu scopuri pozitive, unificatoare, în perioada comunistă, reforma numită „uniformizarea cântărilor”. Acest demers la nivel național a avut ca efecte puternice, resimțite și astăzi, distrugerea octoihiei și a glasurilor derivate ale acesteia, distrugerea repertoriului, thesis-urilor și a formulelor clasice, pervertirea scărilor glasurilor prin introducerea sistemului temperat și, prin urmare, modificarea elementelor teoretice psaltice, după principii occidentale. Acestea au cauzat diluarea până la întreruperea aproape totală a tradiției orale.” (Prefață, de Adrian SÎRBU)

Vecernia si Utrenia Acoperamantul Maicii Domnului

Vecernia si Utrenia Acoperamantul Maicii Domnului

Pret: 32 lei

Info

1 CD sau 2 CD – in functie de volum. CD audio; inregistrare de inalta calitate.

Detalii

Formaţia de muzică bizantină Byzantion activează actualmente în Iaşi, România, cu binecuvântarea IPS Sale Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi sub egida Universităţii de Arte „G. Enescu”, Iaşi.

Corul este reprezentat de către Asociaţia Culturală Byzantion.

Începând cu anul 1997 grupul a susţinut numeroase concerte în Grecia, Danemarca, Belgia, Olanda, Luxembourg, Franţa, Italia, Polonia, Rusia, Cehia, Rp. Moldova, Germania, Muntele Athos şi România, participând la festivaluri importante de muzică sacră (Rencontres Musicales de Vézelay, Rencontres Médiévales de Thoronet, La spiritualité de Torino, Les chansons de nos racines- Jaroslaw, Atlantis du Nord – Olsytyn, Les amis de Santorini, Willibrord 658 – 2008, Przemysl, Pontigny, Plock, Summer School Orthodox Music Festival – Sankt Petersburg, Brixner initiative Musik und Kirsche „Drama und Liturgie” – Bressanone, Archaion Kallos – Praga, Song of our Roots – Jaroslaw, Euroasia Festival – Ekaterinburg etc.).

De asemenea, în fiecare an, membrii corului au participat la diferite hramuri ale aşezămintelor monahale româneşti şi greceşti din Muntele Athos, precum şi la simpozioane internaţionale, încercând să transmită prin interpretările lor din frumuseţea, complexitatea şi profunzimea monodiei bizantine.

Corul Byzantion a înregistrat până acum 11 albume audio, ultimele fiind realizate sub directa îndrumare a maestrului Lykourgos Angelopoulos, Arhonte Protopsalt al Arhiepiscopiei Constantinopolului.

Promovarea muzicii bizantine a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Răsăritene în spaţiul occidental urmăreşte redarea frumuseţii monodiei sacre de tradiţie milenară, monodie pe cât de complexă şi de sobră pe atât de lipsită de teatralităţi şi excese şi care revelează pe cât posibil o imagine muzicală a ceea ce istoricul român Nicolae Iorga numea „Bizanţ după Bizanţ”.

Cantari Bizantine din Tezaurul Ortodoxiei

Cantari Bizantine din Tezaurul Ortodoxiei

Pret: 25 lei

Info

CD audio; inregistrare de inalta calitate.

Detalii

Disc audio cu 14 cantari dintre care amintim Aliluia, glas II, de Anton Pann, Iubi-Te-voi Doamne, plagal glas I, după Evghenie Humulescu etc.

Imne Bizantine

Imne Bizantine

Pret: 25 lei

Info

CD audio; inregistrare de inalta calitate.

Detalii

Volumele inregistrate in editia Imne Bizantine sunt parte din seria de volume inregistrate de formatia Byzantion – infiintata in 1997.

Volumul 1 este dat de contextul temporal al debutului si posibilitatile limitate de informare, inscriindu-l pe traseul unei perioade de cautari, in dorinta de evolutie si afirmare in plan interpretativ.

Volumul 2 este marcat de inchegarea stilistica, cu pastrarea liniei clasice a muzicii psaltice.

Pentru colectia completa va rugam sa ne vizitati.

Vă place ce vedeți?

Poate le place și altora. Ar fi minunat să afle!