Pentru oferta completă de carte,

vă rugăm să ne vizitați.
Acatistul Bunei Vestiri

Acatistul Bunei Vestiri

Pret: 4,50 lei

Info

Toate rugaciunile catre Maica Domnului sunt grabnic ajutatoare, dar Acatistul Bunei Vestiri  are o putere aparte.

Detalii

Inainte sa il citim ne punem dorinta buna, pe care vrem sa o implineasca Dumnezeu.

Sa ne gandim cu atentie ce vrem, si sa cerem ce e mai important pentru noi in viata. ACATISTUL BUNEIVESTIRI se citeste de 12 ori cu atentie, intre citire si citire vom lasa mintea sa se odihneasca. Cel mai bun moment e dimineata la trezire sau seara inainte de culcare.

Este important sa spunem acatistul ca de la noi, nu ca pe o rugaciune a altcuiva. Mintea sa fie atenta la sensul a ceea ce citim. Mintea mai fuge, dar sa revenim cu blandete la rugaciunea citita.

Doamne ajuta!

Catavasier pe dublă notație muzicală

Catavasier pe dublă notație muzicală

Pret: 45 lei

Info

ISBN 978-973-616-396-8

212 pagini

Detalii

Lucrare publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti

Cazania

Cazania

Pret: 100 lei

Info

ISBN 973-9332-09-9
720 pagini

Detalii

Cazania din 1643

Cea mai însemnată lucrare a mitropolitului Varlaam, și în același timp una din cele mai de seamă din istoria vechii culturi românești, este intitulată „Cartea românească de învățătură la dumenecele preste an și la praznice împărătești și la svănți mari“ sau Cazania, apărută la Iași, în 1643.

Are 506 file, ilustrate cu numeroase gravuri, reprezentând scene biblice, chipuri de sfinți la care se adaugă inițiale înflorate, frontispicii, viniete, podoabe finale.

Cartea începe cu un „Cuvânt“ adresat de Vasile Lupu „la toată semenția românească de pretutindeni ce se află pravoslavnici într-această limbă“, arătând că oferă „acest dar limbii românești, carte pre limba românească, întăiu de laudă lui Dumnezeu, după aceia, de învățătură și de folos sufletelor pravoslavnici“. Urma apoi un „Cuvânt către cetitoriu“ al mitropolitului. Din aceste două prefețe se desprinde ideea unității de neam și de limbă a românilor din Moldova, Muntenia și Transilvania.

Cartea are două părți. Partea întâi cuprinde 54 de cazanii la duminici, iar partea a doua cuprinde 21 de cazanii la diferite sărbători.

Mitropolitul moldovean și-a cules materialul „din multe scripturi din limba slavoniască“, arătând în prefață că este „adunată din toți tălcovnicii Sfintei Evanghelii, dascălii Bisericii noastre“. Varlaam are meritul că a strâns într-o lucrare unitară vechile cazanii, care circulau în țările românești în manuscris, traduse din grecește sau din slavonește, le-a revizuit și le-a dat ca „dar“ întregului popor român.

Cazania a adus un aport prețios la formarea limbii noastre literare, fiind scrisă într-un stil viu și plin de culoare, cu fraze bogate în comparații pitorești și expresii plastice. Prin conținutul ei, dar și prin frumusețea graiului, Cartea românească de învățătură a lui Varlaam a cunoscut o răspândire mult mai largă decât orice altă carte românească veche, ajungând nu numai în mâna episcopilor și a preoților, ci chiar a credincioșilor de la sate. Cea mai largă răspândire a cunoscut-o în Transilvania, unde s-au făcut copii după ea și au avut loc procese pentru a intra în posesia ei.

Considerată de Nicolae Iorga, drept opera cea mai populară a epocii noastre vechi, ea conține primele versuri în limba română, intitulate Stihuri în stema domniei Moldovei, prin care este recunoscut meritul domnitorului Vasile Lupu în tipărirea cărții.

Nicolae Manolescu, în Istoria critică a literaturii române desprinde următoarele trăsături ale operei: frumusețea limbii utilizate – vorbește pe înțelesul tuturor, presărând explicațiile cu întrebări retorice și cu îndemnuri, arta povestirii – este primul nostru povestitor, înfățișînd țărănește chestiunile teologice. Lucrare publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti.

Ceaslov

Ceaslov

Pret: 47 lei

Info

ISBN – 978-973-616-398-2
480 PAGINI

Detalii

PUBLICAT CU APROBAREA SFANTULUI SINOD
SI CU BINECUVANTAREA

PREAFERICITULUI PARINTE
DANIEL
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Biblia (ediţie a Sfântului Sinod) format 0.53 grena

Biblia (ediţie a Sfântului Sinod) format 0.53 grena

Pret: 65 lei

Info

ISBN 978-973-616-457-6
1428 pagini

Detalii

“… Traducerea Sfintei Scripturi în limba proprie fiecărui popor a constituit încă din vechime o grijă deosebită, tocmai pentru ca mesjul evanghelic să poată fi impropiat cu fidelitate de fiecare credincios în parte. Să ne aducem aminte că Duhul Sfânt la sărbătoarea Cincizecimii a sfinţit limbile neamurilor făcându-le vase vrednice să primească şi să mărturisească pe Dumnezeu-Cuvântul în specificitatea cuvintelor lor. În acest sens, putem spune că traducerea textelor sfinte de către alte popoare în limba proprie a constituit şi pentru poporul român un îndemn, ca orice faptă pilduitoare care cheamă la săvârşirea binelui…”

Vă place ce vedeți?

Poate le place și altora. Ar fi minunat să afle!