Pentru oferta completă de carte,

vă rugăm să ne vizitați.
Pustnicii nevăzuți ai Athosului – taina pustiei athonite

Pustnicii nevăzuți ai Athosului – taina pustiei athonite

Pret: 15 lei

Info

Autor: Monahul Vlasie Aghioritul
Binecuvantare: PS Galaction Stanga – Episcopul Alexandriei si Teleormanului
2012
204 pagini
20×13
220 grame
ISBN: 978-973-1981-34-5

Detalii
        „În lunga istorie a Sfântului Munte există următoarea tradiţie: un grup de pustnici, în număr de şapte, (după unii, doisprezece), trăiesc în asceză extremă, cu un singur scop, anume acela de a se ruga neîncetat lui Dumnezeu pentru toată lumea. Au daruri deosebite de la Duhul Sfânt şi pot trăi fără casă, umblând goi, pentru că sunt nevăzuţi de ochiul omenesc“ – monahului Iosif Dionisiatul.
       Renumele acestor monahi, sau mai bine-zis tradiţia aceasta, se transmite de cel puţin 200 de ani, din generaţie în gene­raţie, nu numai în monahismul aghioritic, ci şi în toată Orto­doxia. Asceţii tainici se arată din când în când atât unor monahi, cât şi unor creştini laici. De cele mai multe ori, ei fac profeţii sau se adresează persoanelor cu care vorbesc, referindu-se concret la viaţa acestora.
       Alţii adaugă că acest grup de şapte pustnici nevăzuţi nu numai că există şi astăzi, dar că se completează de fiecare dată când moare unul dintre ei cu un alt monah aghiorit virtuos, care ajunge în locul lor de nevoinţă prin minune dumnezeiască, fiind astfel tot timpul în număr de şapte.
      Tradiţia mai spune că aceşti şapte (sau doisprezece) pustnici vor fi cei care vor săvârşi cea din urmă Liturghie pe vârful Athosului, în bisericuţa Schimbarea la Faţă a Mântuitorului, după care va fi sfârşitul lumii, adică cea de-a Doua Venire a Domnului Iisus Hristos.
Cuprins
Cuvânt înainte – Irineu, Episcop de Patara / 5
Prolog / 7
Prolog la ediţia a doua / 9
Introducere în tainele pustiei athonite / 11
Pustnicii „nevăzuţi“ din Athos / 16
I. Pustnici renumiţi ai Athosului, din vechime şi până în zilele noastre
Părinţi athoniţi din trecut, ale căror nume sunt cunoscute  / 25
Cuviosul Petru Athonitul / 25
Pustnicul Isaia / 27
Cuviosul Maxim Kafsokalivitul / 27
Cuviosul Nifon Kafsokalivitul / 29
Cuviosul Gherontie Vuleftiriotul / 31
Cuvioşii Dionisie Oratorul şi Mitrofan Duhovnicul / 31
Sfântul Nil Izvorâtorul de Mir / 33
Cuviosul Grigorie din Bizanţ / 34
Cuviosul Nichifor Isihastul / 34
Cuviosul Acachie Kafsokalivitul / 34
Cuviosul Teodor din Vigla / 35
Părinţi mai recenţi ai pustiei Athonite / 36
Părintele Ioachim Spileotul / 36
Pustnicul Pahomie Spileotul / 36
Pustnicul Serapion Rusul / 37
Părintele Gherasim Karmilitul / 38
Pustnicul Serafim de pe Athon / 39
II. Povestiri despre pustnicii nevăzuţi din Athos
Despre primii pustnici din Athos (Din viaţa Sf. Atanasie Athonitul) / 43
Pustnicul rătăcitor (Din viaţa Sf. Maxim Kafsokalivitul) / 43
Şapte pustnici necunoscuţi / 44
Vedenie şi mireasmă sfântă la Chilia lui Isaia (Din viaţa Sf. Nou Mucenic Constantin Agareanul) / 45
Ianakopoula şi asceţii nevăzuţi / 46
Peştera celor trei moaşte / 48
Descoperirea unor sfinte moaşte la Kato Hairi / 49
Tainicul pustnic gol / 50
Părintele Grigorie şi pustnicii nevăzuţi / 52
Cei trei pustnici / 54
Sfinţii goi de la Krya Nera / 56
Peştera Binecuvântărilor / 58
„Vino cu noi!” / 61
„Frate, tu să mergi la Schitul Xenofont!“   / 63
Cei zece pustnici de la Sfântul Petru / 64
Altă peşteră tainică din jurul Chiliei lui Isaia / 65
„Despre cei doisprezece pustnici desculţi de pe Athon“ / 66
Arătarea unei peşteri cu sfinte moaşte / 68
„Pustnicii fără adăpost“ / 70
Crucea Miresmei / 72
Pustnicul anonim de pe Athon / 74
Pustnicul şi pesmeţii / 75
Cei doisprezece pustnici din peşteră / 76
Mireasmă în zona Hairi a Marii Lavre / 77
Mireasmă şi în regiunea Hairi a Kafsokaliviei / 78
Sălbăticiunile Maicii Domnului / 78
Părintele Leontie Spileotul şi cei doisprezece pustnici anonimi /81
Eremiţii din locurile pustii / 82
Urme de picioare goale pe zăpadă / 84
A bătut clopotul ca să-i ajungă pe „pustnicii goi“ / 85
Povestirile părintelui Gherasim Imnograful / 87
De zece ani venea şi lua apă / 88
S-a închinat pe locul unde călcaseră picioarele pustnicului / 89
Cerea de pomană ca să-i hrănească pe pustnici / 90
Cei doi pustnici pe jumătate goi / 91
Întâlnirea ucenicului ascultător cu pustnicii / 91
Peştera bucuriei / 92
Stravolangada / 93
Pustnicii de la Lefka / 95
Despre sfinţii pustnici nevăzuţi (Din scrisorile părintelui Iosif Isihastul)/96
Părticelele din Sfintele Taine care au dispărut / 97
Călugării tainici de la Vavila / 98
Pustnicul gol din noapte / 99
Povestirile unui ieromonah / 100
A dispărut ca o umbră / 102
Un pustnic necunoscut cu barbă lungă / 102
Pustnici la cimitir / 103
Călugării dispăruţi / 104
Mărturia a doi pelerini ciprioţi / 106
Vizitatori tainici la Panaghia / 106
Un pustnic necunoscut la Koukouzelika de Sus / 108
Alt pustnic gol în pădure / 109
Doi sihaştri contemporani / 109
Cei trei oameni îmbrăcaţi în rasă / 114
Pustnicul din peşteră / 115
Descoperirea peşterii şi a osemintelor unui sfânt ascet anonim / 115
Un pustnic necunoscut între Athon şi Antiathon / 120
Un pustnic anonim descoperă în vis moaştele sale / 121
Mărturie despre nouă pustnici contemporani / 122
Relatări ale părintelui Pavel „Govdelas“ / 123
Relatări ale părintelui Meletie Sikeotis / 124
III. Întâmplări minunate 
din afara Sfântului Munte Athos
– Sinai, Creta, Rarău –
Povestiri de pe Muntele Sinai / 127
Povestiri de la Aghiofarango – Creta / 130
Istorisiri din Moldova-România / 135
Pustnici cu vieţuire îngerească din Munţii Rarău şi Giumalău – jud. Suceava / 137
Sfântul Episcop Ioan, din Kiev, mare sihastru în Munţii Carpaţi / 147
Despre monahism şi despre viaţa pustnicească 
Citate din Sfânta Scriptură în care se laudă viaţa isihastă / 154
Despre isihie (Din scrierile Sfinţilor Părinţi) / 161
Învăţături ale Sfântului Atanase Athonitul (despre isihie) / 164
Date generale despre monahism / 165
În loc de epilog:
Cuvânt despre părinţii adormiţi, al Cuviosului Efrem Sirul /187
Pravila albă. Sfaturi pentru cei căsătoriți

Pravila albă. Sfaturi pentru cei căsătoriți

Pret: 2,50 lei

Info

Autor: Parintele Arsenie Boca
2006
64 pagini
14×10
45 grame
ISBN: 9789738742413

Detalii

Din cuprins:
Căderea de la însuşirile cereşti la cele dobitoceşti
Patimile ne distrug vlaga, mintea şi chiar neamul
Singura scăpare: ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină

Ridicarea căsătoriei la înălțimea de Taină. Îndrumător duhovnicesc

Ridicarea căsătoriei la înălțimea de Taină. Îndrumător duhovnicesc

Pret: 12 lei

Info

Autor: Parintele Arsenie Boca
2009
160 pagini
20×13
175 grame
ISBN: 9789731981048

Detalii

Acum, când familia este atât de discreditată, când, ca şi Sf. Apostol Pavel, putem spune că ne e şi ruşine a grăi despre aceasta, mă gândesc: Oare n-a lăsat Părintele Arsenie în nimeni acest duh al mustrării, care să ne aducă aminte de justiţia divină, de pedeapsa divină pentru cele ce se întâmplă azi? Căci spune înţeleptul Solomon: „Când nu mai există vedenie de prooroc, poporul acela se pustieşte”.
Când poporul Israel, din cauza căsătoriilor cu femeile străine, era în pericol să-şi piardă rădăcina, sămânţa şi numele, Ezdra a chemat poporul la pocăinţă şi rugăciune şi au făcut un nou legământ. La fel, singura salvare a neamului nostru ca să rămână cu nume, cu sămânţă şi cu rădăcină, este reaşezarea sfinţeniei familiale. Nici o problemă nu l-a preocupat mai mult pe Părintele Arsenie ca sfinţenia vieţii familiale. De aceea, mi-aş îngădui, în numele Părintelui Arsenie, să încercăm un legământ către Dumnezeu, să încercăm reabilitarea vieţii noastre familiale. Avem obligaţia să nu lăsăm ţara calomniată prin prostituţie şi înjosiri ale familiei. Aşa cum Ezdra a rupt legăturile cu femeile străine, să rupem şi noi orice legătură cu toate cele străine de familie (avorturile, întreruperile de sarcini, divorţurile, toate cele ce au compromis familia) şi să o facem prin legământ (cum a făcut Ezdra), aici la mormântul Părintelui Arsenie.
Mult s-a zbătut Părintele. Toată viaţa şi scrierea lui a fost spre sfinţirea familiei. Câte femei au fost la el s-au hotărât să nu mai avorteze! Câţi copii au rămas în pântecele mamelor lor! Nu e nimeni mai competent să ne strige în acest moment revenirea mamelor la sfinţenia Maicii Domnului decât Părintele Arsenie.
Se vorbeşte şi despre viitoarea canonizare a Părintelui. Nu e treaba noastră, dar dacă împlinim porunca Părintelui, dacă dovedim în faţa mai-marilor noştri, civili şi bisericeşti, că Părintele ne-a convertit într-o viaţă creştină demnă, de sfinţenie, suntem fără îndoială – şi cu îndreptăţire – cea mai bună mărturie că Părintele Arsenie a fost sfânt.

Cuprins
Legământ de sfinţire a vieţii familiale (cuvânt înainte)  – Pr. Ioan Sabău . . . .
Un Ioan Botezătorul al românilor  –  Părintele Nicolae Boboia . . . . . . . . . .

Sfinţenia iubirii şi iubirea sfinţeniei

Căsătoria
Sfaturi pentru tinerii căsătoriţi
Dumnezeu iartă dar neispăşit nimic nu lasă
În convieţuire nu-i bun nici abuzul, nici refuzul
În constituţia biologică a femeii e pusă obligativitatea naşterii a 3-4 copii, în ordine naturală
Degenerarea prin alcool şi tutun
Pravila albă
Căderea de la însuşirile cereşti la cele dobitoceşti
Patimile ne distrug vlaga, mintea şi chiar neamul
Singura scăpare: ridicarea căsătoriei la înălţimea de Taină
Despre durerile oamenilor
Beteşugurile trupului
Vrajba în casă
Paguba în curte, în agoniseală
Copii îndărătnici, neascultători, necredincioşi şi desfrânaţi
Sfaturi şi îndemnuri
Viaţa de familie. Boli şi necazuri. Ecumenismul. Biserica şi statul
Despre iubire
Iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni
Iubirea trupească
Bunavestire

Împărăţia copiilor
Genetica celor ce iubesc sau urăsc pe Dumnezeu

Împărăţia copiilor
S-a supărat Iisus

Copii înţelepţi şi înţelepţi fără Iisus
Creşteţi şi vă înmulţiţi
Copiii lui Dumnezeu şi copiii păcatelor
Despre copiii lepădaţi
Pribegia copilului
Să nu moară în neştiinţă cei ce pătimesc atâtea rele (o antropologie
care să împace ştiinţa cu credinţa)
Conflictul între generaţii sau cum se înmulţeşte uciderea

Despre ereditate 
Existăm înainte de a ne urzi în pântece
Plata păcatului în noi şi în copiii noştri
Trup şi suflet – Purificare şi ispăşire – Ereditate şi destin
Piere familia, pier drepţii, piere neamul
Cum evităm sămânţa neghinei în câmpul eredităţii?

Regenerarea morală a insului, familiei şi a  neamului. Misiunea şi răspunderea preoţilor

Misticismul şi puterile naturale (conferinţă preoţească)
Suntem chemaţi la pocăinţă nu la răzvrătire
Tâlhărirea energiei genetice
Cauza bolilor: desfrânarea. Medicamentul: înfrânarea
Misiunea Bisericii şi răspunderea preoţilor
Puterile naturale (ereditate, mediu şi destin)
Forţa destinului şi moştenirea spirituală
Talanţii Împărăţiei
Un destin înţeles
Cum a murit Constantin Brâncoveanu şi copiii săi
Tămăduirea şi iertarea
Despre Înviere

Crucea – singura cale de ispăşire şi mântuire 
“Vina” lui Iisus
Marele examen [examenul crucii]
Oameni care au lăsat totul
E ultimul cuvânt pe care vi-l spun

Anexe
Mărturii despre darurile şi sfinţenia Părintelui Arsenie
“Tata m-a lăsat curat în pântece” – Pr. Petru Vanvulescu
“Sunt aşa cum m-a făcut mama” – Silvia Bălan, Bogdan Juncu
Sfinţii sunt copiii noştri, măsura familiilor noastre
Sexualitatea prematură – cauza degenerării unui neam – prof. Ion Lazăr
Fructul oprit este sexualizarea prematură prin masturbare
Cauza sexualităţii premature şi a curviei
Portretul lui Onan şi a urmaşilor lui
Cum să luptăm cu stihia sexuală?
Pentru cine doresc femeile să arate impecabil?
Un război “nevăzut” ce poate duce la dispariţia neamului
Chemare la dreapta credinţă
Rugăciune de dimineaţă (scrisă de Părintele Arsenie)

Jurnalul suflețelului meu. Mică agendă duhovnicească pentru copiii de 6-11 ani

Jurnalul suflețelului meu. Mică agendă duhovnicească pentru copiii de 6-11 ani

Pret: 13 lei

Info

Autor: Andreea Gurguiatu
2014
136 pagini
21×21 cm
250 grame
ISBN: 978-973-1981-66-6

Detalii

„Jurnalul sufleţelului meu” este o carte cât se poate de serioasă şi de vie pe care Andreea ne-o propune nu doar spre lectură, ci ne deschide, la modul concret, disponibilitatea de a-i vedea pe ceilalţi.

Aparent o joacă de copii, te transformă într-un personaj principal care participă la toată „devenirea” lecturii, introducându-te în viaţa cărţii ce devine parte din tine.

Lăudăm inspiraţia autoarei care ne aduce în faţa unui text plin de sevă duhovnicească, accesibil lumii de azi.

Ghid pentru o căsnicie împlinită.

Ghid pentru o căsnicie împlinită.

Pret: 16 lei

Info

Autor: Natalia Corlean
2016
224 pagini
13×20
250 grame
ISBN: 9789731981796

Detalii

Căsnicia e o casă care se construieşte în timp, care are nevoie de îngrijire şi de atenţie.

Acest ghid, care îşi propune să ofere câteva instrumente necesare în construirea unei căsnicii împlinite, are două părţi. Prima dintre ele oferă câteva repere de luat în considerare: ce pietre de căpătâi sunt necesare şi care sunt factorii de risc care ameninţă căsnicia. Pentru a vorbi despre acestea am adus laolaltă diverse voci pertinente: duhovnici, psihologi, teologi sau terapeuţi. Autorii sunt în cea mai mare parte ortodocşi din toată lumea (români, americani, greci şi ruşi), dar şi câţiva de alte confesiuni creştine, şi folosesc un limbaj relativ simplu, accesibil omului contemporan.

A doua parte a ghidului cuprinde rugăciuni care pot fi folosite atât zilnic, cât şi în diverse momente sau nevoi speciale în viaţa de familie.

Volumul se adresează tinerilor căsătoriţi, dar şi celor care au deja ceva vechime în căsnicie, pentru că întotdeauna putem aduce îmbunătăţiri. O casă reuşită – o căsnicie împlinită – devine un cămin plin de iubire şi bucurie atât pentru membrii familiei şi prieteni, cât şi pentru întreaga comunitate din care face parte. O căsnicie împlinită e o provocare la o pregustare a Raiului pe pământ.

 

Cuprins
PIETRE DE CĂPĂTÂI
la baza unei căsnicii împlinite
Dumnezeu – sursa de energie pentru o familie împlinită
Început bun: Taina Cununiei
Împlinirea nevoilor partenerului tău
Adaptabilitatea la diferenţe. Părăsirea părinţilor
Iertarea şi dezvoltarea personală – leacurile iubirii
Spovedania şi duhovnicul – comuniune și armonie în familie
Postul – progres spiritual și dușman al rutinei
Sf. Liturghie şi împărtăşirea cu Domnul – baza unității familiei
Altarul familiei
Slujbele Bisericii
O comunicare bună
Relațiile intime
Nu renunţaţi niciodată
FACTORI DE RISC
Cele 8 patimi capitale și dezorganizarea familiei
Lăcomia
Desfrânarea. Infidelitatea – motiv de divorț
Iubirea de arginţi
Mânia
Întristarea
Akedia
Slava deşartă
Mândria
Dependențele: alcoolism, violenţă, gambling, etnobotanice, droguri, fumat, dependenţă de televizor, internet, jocuri pe calculator, pornografie
Alte capcane de evitat:
Perfecţionismul – un ucigaș al relațiilor
Autojustificarea
Carierismul
Mass-media şi presiunea grupului
Supremaţia – cine e șeful?
Gelozia
TAINA IUBIRII
Căsătoria – o minune pe pământ (Mitropolitul Antonie de Suroj)
RUGĂCIUNI pentru întărirea familiei
Rugăciuni de fiecare zi
Rugăciunea de dimineață a stareților de la Optina
Rugăciune de mulțumire
Rugăciunea soților
Rugăciune pentru părintele duhovnic
Rugăciune pentru casă și bunăstarea familiei
Rugăciuni ale părinților pentru copii
Rugăciuni pentru fericirea și bunăstarea copiilor
Rugăciune a copiilor pentru părinți
Rugăciune a bunicilor pentru nepoți
Rugăciune a nepoților pentru bunici
Rugăciune a nașilor pentru finii de Botez
Rugăciuni ale nașilor pentru finii de Cununie
Rugăciune a finilor pentru nașii de cununie

Rugăciuni pentru frați, comunitate și neam
Rugăciune pentru frați și surori
Rugăciune pentru unire (a Cuviosului Sofronie de la Essex)
Rugăciune către sfinții români
Rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni, ocrotitorii familiei românești

Pomelnic zilnic
Rugăciunea de fiecare zi a Sf. Ierarh Filaret al Moscovei
Rugăciuni înainte de căsătorie
Rugăciune pentru căsătorie
Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească
Rugăciunea mirilor
Rugăciuni pentru naşterea binecuvântată a copiilor
Rugăciunea soților care nu au copii
Rugăciunea soților care nu au copii către Sf. Efrem cel Nou
Rugăciunile mamei însărcinate
Rugăciunea soțului pentru soția însărcinată
Rugăciunea femeii însărcinate chinuită de gândul avortului
Rugăciune a părinților pentru pruncul din pântece
Reguli de aur în timpul sarcinii
Rugăciunile mamei înainte de naștere
Rugăciunea mamei după naștere
Rugăciunea tatălui pentru mamă și pruncul nou-născut
Rugăciunea părinților pentru copilul nou-născut
Rugăciune la alăptare
Rugăciuni către sfinți ocrotitori ai familiei
Prietenii casei
Rugăciunea părinților către Sfântul ocrotitor al copilului
Cântare de laudă la Dreptul Simeon, apărătorul copiilor mici
Rugăciune către Sf. Nicolae în vreme de necazuri
Rugăciunea părinților pentru copii către Sf. Efrem cel Nou
Rugăciune către Sf. Ioan Rusul, sfântul care plânge pentru tineri
Rugăciune către Sf. Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți
Rugăciune către Sf. Xenia de Sankt Petersburg

Rugăciune către Sf. Stelian, ocrotitorul pruncilor
Rugăciune către Sf. Iuliana din Lazarevo
Rugăciune către Sf. Mucenici Adrian şi Natalia, ocrotitorii soților creștini
Rugăciune pentru dragoste şi unire de cuget între părinţi şi copii, către Sfintele Muceniţe Elpis, Pistis, Agapis şi maica lor Sofia
Rugăciune către Sf. Apostol Simon Zilotul
Rugăciune către Sfinții Petru și Fevronia, ocrotitorii tinerilor căsătoriți
Rugăciunile familiei la diferite nevoi
Rugăciuni pentru binecuvântarea casei
Rugăciune la necazuri şi supărări
Rugăciune la vreme de îndoială şi ispită
Rugăciune pentru împăcare și înțelegere
Rugăciunea părinților pentru luminarea minţii copilului
Rugăciune pentru spor la învăţătură
Rugăciunea pentru copiii ce nu pot învăța
Rugăciunea părinților pentru ajutor copilului la examen
Rugăciunea părinților pentru copilul aflat departe
Rugăciune pentru copilul aflat în călătorie
Rugăciune pentru copilul căzut în păcat
Rugăciuni pentru copilul bolnav
Rugăciune pentru copilul înfiat
Rugăciune pentru copiii orfani
Rugăciunea părinţilor pentru căsătoria fiului/fiicei
Rugăciune la moartea unui prieten
Rugăciunea părintelui la moartea copilului
Rugăciunea copiilor la moartea unuia dintre părinți
Rugăciune la moartea unuia dintre soți
Rugăciunea văduviei
Rugăciune pentru cei adormiți
Canoane, acatiste și paraclise
Rugăciunile începătoare
Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilor
Canon de rugăciune pentru copilul bolnav
Acatistul Maicii Domnului, povățuitoarea copiilor
Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo
Paraclisul Sfinților Brâncoveni
Sfinții Îngeri. Sfântul Înger Păzitor

Sfinții Îngeri. Sfântul Înger Păzitor

Pret: 4 lei

Info

Autor: Daniel de la Rarau
Binecuvantare: ÎPS Pimen – Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţiului
2016
128 pagini
10×14
80 grame
ISBN: 9789731981369

Detalii

Văzând Domnul Iubitorul de oameni că, după greşeala strămoşului nostru Adam, toţi oamenii sunt lesne înclinaţi spre păcat, a trimis din negrăita Sa milă în tot pământul pe sfinţii Săi îngeri şi fiecărui om i-a rânduit câte un înger păzitor. Împlinind aşadar porunca Stăpânului lor, sfinţii îngeri întotdeauna sunt gata să ne ajute nouă, celor ce cântăm lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Cuprins
Existenţa îngerilor / 3
Ce sunt îngerii?  / 4
Când au fost creaţi îngerii? / 9
Îngerii în raport cu Mântuitorul Iisus Hristos  / 11
Ierarhia cerească  / 16
Ceata sfinţilor arhangheli  / 22
Rolul îngerilor  / 28
Rolul îngerilor în Biserică  / 29
Rolul îngerilor faţă de comunitatea tutu-
ror oamenilor  / 34
Rolul îngerilor faţă de fiecare credincios în parte, ca protectori şi îndrumători  / 37
Sfântul înger păzitor  / 40
Menirea îngerului păzitor  / 46
Colaborarea creştinului cu îngerul său păzitor  / 51
Păcatul îndepărtează pe îngerul păzitor de la noi  / 56
Ajutorul îngerului păzitor după moartea trupească a creştinului  / 58
Îngerul cel rău (diavolul)  / 70
Cum putem scăpa de ispitele diavolului?  / 73
Rolul îngerilor în Parusie  / 75
Minuni ale îngerului păzitor  / 78
Acatistul Îngerului Păzitor al vieţii  / 83
Rugăciuni către sfântul înger păzitor  / 117
Concluzii / 122
Abecedarul bucuriei. Un altfel de catehism cu Maica Siluana Vlad.

Abecedarul bucuriei. Un altfel de catehism cu Maica Siluana Vlad.

Pret: 28 lei

Info

Autor: Monahia Siluana Vlad
2017
416 pagini
20×13 cm
470 grame
ISBN: 9789731981949

Detalii

Cartea aceasta s-a născut din dorința de a face accesibile, într-un limbaj contemporan, câteva din temeiurile învățăturii de credință ortodoxă. Ea conține transcrierea unor emisiuni radiofonice realizate în perioada 2006-2007, la care Maica Siluana Vlad a fost invitat permanent.

Angajați într-un dialog dinamic, cei doi interlocutori reuşesc să scoată valorile şi învăţăturile Bisericii din limbajul vechi şi uneori greu de pătruns al catehismelor clasice. Temele rămân cele obișnuite: cunoaşterea lui Dumnezeu, Sfânta Treime, Crezul, cele opt gânduri ale răutăţii etc., dar ele sunt abordate într-un limbaj accesibil, cu exemple actuale, din perspectiva situaţiilor de viaţă prezente în viața celor mai mulți dintre noi. Rolul durerii, afişarea luxului, lăcomia ca moştenire culturală, plăcerea de a fi victimă și fascinația răului, relaţia dintre şef şi subaltern, culpabilizarea sau iluziile rațiunii umane sunt doar câteva din provocările lumii contemporane aduse în discuție.

Procesul realizării acestei cărți nu a fost unul simplu, pentru că transpunerea unui dialog oral în scris poate fi asemănată cu o traducere și aduce o serie de provocări. De aceea mulțumim întregii echipe care a contribuit la acest proiect pentru disponibilitatea de a asculta și reasculta, de a transcrie, de a citi și reciti textul, de a discuta și a gândi cele mai bune soluții. Pentru a păstra puțin din atmosfera dialogului, care se pierde la transcriere, am adăugat acolo unde a fost cazul câteva „indicații scenice” ([pauză], [râde]), pentru a marca momentele de tăcere sau simțul umorului care îi caracterizează pe interlocutori.

Desigur că demersul ar fi fost imposibil fără binecuvântarea Maicii Siluana, care a făcut efortul, într-o perioadă deloc ușoară, de a vedea textul și a-i aduce mici modificări și completări.

Mulțumim, Maică, pentru că ni-L faceți prezent și atât de viu pe Domnul Cel Viu! Mulțumim pentru meșteșugurile ale căror taine ni le împărtășiți de atâta vreme: meșteșugul iertării, meșteșugul bucuriei și – dincolo de toate – meșteșugul de a trăi fiecare clipă, cu așezarea, înălțimea sau abisurile ei, în prezența Domnului. Pentru toate acestea, revelate minunat în această carte, sărut mâna cu recunoștință în numele tuturor celor care se vor bucura de ea.

Vă place ce vedeți?

Poate le place și altora. Ar fi minunat să afle!